“Rene Magritte zei dat hij met zijn kunst “Nieuw leven” wilde inblazen in de manier waarop we naar de gewone dingen om ons heen kijken. En dat is wat kunstenaars doen: door extra aandacht te besteden aan hun wereld, leren ze ons meer aandacht besteden aan de onze. De eerste stap om je leven om te zetten in kunst is meer aandacht eraan besteden.” - Austin Kleon Keepgoing
Hoewel de vakgebieden beeldend, theater, dans en muziek op een andere manier te werk gaan, wordt er uitgegaan van eenzelfde doel; een verhaal vertellen. In dit interdisciplinaire voortraject maak je kennis met een werkhouding waarin de communicatie de discipline overstijgt. Aan de hand van kennismaking met basisvaardigheden vanuit de disciplines leer je een verhaal te vertellen met onder andere beeld, geluid, gevoel, taal, beweging etc.
Samen met alumni van de educatieve academies onderzoek je spelenderwijs wat een interdisciplinaire werkhouding en manier van denken is. Je ontdekt of de manier van leren en werken op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten bij je past. Je maakt kennis met creëren op een educatieve manier en ontdekt hoe jij je verhoudt tot educatie, interdisciplinair werken en tot de opleidingen an sich. Naast een vernieuwende ervaring ontdek je zo ook of en welke educatieve opleiding bij je past.